מורשה

תוכנית קול ישראל חברים-אליאנס, מקדמת חינוך יהודי המבוסס על ערכים בבתי ספר ממלכתיים חילוניים ודתיים. מאז נוסדה לפני יותר מ -12 שנים, פיתחה מורשה גישות חדשניות בתכנות הזהות היהודית, וטיפחה בהצלחה בקרב התלמידים תחושה של גאווה במורשתם, ודיאלוג בסביבה הבית ספרית. מורשה מיושמת ב -34 בתי ספר בפריפריה החברתית-גיאוגרפית בישראל, ומגיעה לאלפי תלמידים ומשפחותיהם, ומאות מנהלים, מורים ואנשי צוות, המניבים גלים מתמשכים של השפעה. מורשה רכבות סגל ההוראה; מעצים מנהיגות סטודנטים; ומשלבת ערכים חברתיים יהודיים בחיי היומיום של בית הספר. בכך, בית הספר יוצר קהילה קרובה, המבוססת על כבוד ואחריות הדדית.