מנהיגות מדעית

פרויקט מנהיגות מדעית הוא פרויקט שכולל מספר תכניות המעורבות בקהילה במדעים. הצורך בפרויקט הוא לחשוף את תלמידי נתיבות לתחומי המדע על מנת ליצור זיקה לנושא, כך שבעתיד יבחרו בנושאים אלה בתיכון. בנוסף, הפרויקט מחבר את התלמידים לקהילה וליישוב.