פרויקט הדיור הציבורי של הסוכנות היהודית, ממשלת ישראל וחברת עמיגור יוצא לדרך עם השלמת גיוס חוב בהיקף חסר תקדים

הסוכנות היהודית הודיעה על גיוס חוב בהיקף של כ- 600 מיליון ש"ח מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים להשלמת המימון הנדרש לבניית פרויקט דיור ציבורי רחב מימדים. בפרויקט שותפים הסוכנות, משרדי השיכון והאוצר, וחברת עמיגור.
הפרויקט יביא לבנייתן של 2650 יחידות דיור חדשות בהיקף כספי כולל של כמיליארד וחצי ש"ח, במימון משותף של משרד הבינוי והשיכון ושל הסוכנות היהודית ושותפיה בקהילות היהודיות ברחבי עולם.
 
מדובר בפרויקט לאומי לבנייה ציבורית בהיקף חסר תקדים. הדירות ייבנו במתחמים הממוקמים בלב אזורי הביקוש ברחבי הארץ, ויושכרו בשכירות ארוכת טווח לקשישים, זכאי סיוע משרד הבינוי והשיכון ומשרד הקליטה, תמורת דמי שכירות חודשיים  שלא יעלו על 300 ₪.  בנוסף, צפוי שזוגות ובודדים המתגוררים כיום בדירות גדולות השייכות למאגר הקיים של דיור ציבורי, יעדיפו לעבור למבנים החדשים ובכך יפנו את הדירות הגדולות יותר לשימוש משפחות צעירות הממתינות אף הן לדיור ציבורי הולם.
 
נתן שרנסקי, יו"ר הסוכנות היהודית, אמר כי: "מדובר בצעד חשוב לפתרון מצוקת הדיור הציבורי בקרב אוכלוסיות עולים וקשישים. הקהילות היהודית בחו"ל זיהו שמדובר בסוגיה חברתית מרכזית והן נרתמו, מתוך תחושה של ערבות הדדית,  לסייע למדינת ישראל לקדם פתרונות משמעותיים בהיקף שטרם נראה כמותו".
 
משה עשירי, סמנכ"ל הכספים של הסוכנות היהודית ציין כי הפרויקט משקף את מחויבות הממשלה והסוכנות לפתרון הקשיים עמם מתמודדים קשישים נזקקים, רובם עולים שהגיעו ארצה לאורך השנים בסיוע הסוכנות היהודית. הפרויקט נשען על יכולות הביצוע והנסיון רב השנים של חברת עמיגור ועל מודל מימון ייחודי שפותח בסוכנות. הרחבת השימוש בכלי מימוני זה תבחן בהמשך מול משרד האוצר, על מנת לקדם פרויקטים נוספים בעלי סיכון אשראי נמוך יחסית, ההולם את תמהיל הנכסים של קרנות הפנסיה וחברות הביטוח, ולפיכך בעל פוטנציאל מימוש גבוה.
 
עמיגור, חברת בת של הסוכנות היהודית, המתמחה בבנייה ובהפעלה של דיור ציבורי איכותי בהיקפים גדולים בפריסה ארצית, תנהל את הקמת המבנים ואת הפעלתם לתקופה של 40 שנה לפחות.
 
משרד יגאל ארנון ושות', ייצג את הסוכנות היהודית בפרויקט. משרד מ. פירון ושות', ייצג את חברת הראל.
 

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
14 ינו' 2018 / 27 Tevet 5778 0