תור ישראל ומפגשי קיץ

בני 17-16 ישראלים מצטרפים לסיורי הקיץ של תנועות הנוער הבריטיות בישראל למשך חודש שלם. במהלך הסיור מתפתחות ידידויות  בין תרבותיות ובין אישיות בין משתתפים ישראלים ובריטים. הם הופכים משתי קבוצות נפרדות  לקבוצה בין תרבותית אחת, המאוחדת בשל שורשיהם היהודיים של חבריה כמו גם בשל חוויותיהם היהודיות בישראל, חוויות המדגישות את הדומה והשונה בקרב יהודים ברחבי העולם.