לימוד גליל

קבוצה מסורה של מתנדבים, כולל כאלה שהשתתפו במשלחת ללימוד אנגליה, ותושבי האזור המעורבים בלימוד גליל בשש השנים האחרונות, מארגנים אירועים ופעילויות במהלך השנה כולה, הממוקדים סביב למידה יהודית וחיבור כל גווני האוכלוסייה, דתיים וחילוניים כאחד. הפעילויות כוללות מספר מפגשים של בתי מדרש בשלושת הרשויות, כנס שבת, סדר ט"ו בשבט, טיולימוד (בדומה ללימוד פסט באנגליה) וכנס שנתי בן יומיים.