מתלמוד למעשה

יצירת מרחב קהילתי בית ספרי, בו ערכי בית הספר וערכי משפחות התלמידים עולים בקנה אחד: הכשרת והעצמת הצוות החינוכי בבתיהס על מנת לחדש את גישתו בנוגע לחינוך היהודי; הכשרה והעצמה של קהילת ההורים כל שיוכלו להרגיש בעלי דעה ושותפים לערכים עם ילדיהם ומול בית הספר.