נשמות

תוכנית רב שנתית בין תיכון מרחבים לבית ספר גולדה הוך. התוכנית מתחלקת לשלוש שכבות גיל וכוללת שלושה מפגשים :מרכיב נוסף של הפרויקט הוא קשר בין המורים אשר בא לידי ביטוי במשלחות הדדיות פעם בשנתיים. חיזוק הקשר בין צוותי המורים מוביל לחיזוק ופיתוח הקשר בין שני בתי הספר ותורם רבות לפרויקט כיתות ט , מפגש הכולל פעילות חוויתית מחוץ לאזור וזאת במטרה ליצור גיבוש טוב יותר בין הקבוצות וכן לפעילות התנדבותית לרווחת תושבי האזור. נשמה יתרה: יתקיים ביקור גומלין של תלמידי כתה יב   מביהס תיכון אזורי מרחבים בביהס סולומון שכטר בניו-ג רזי. משך הביקור כ-10 ימים והוא מתוכנן לחופשת חנוכה . במהלכו תופעל תוכנית משותפת לקראת אירוח תוכנית נשמה בישראל והמיפגש בחודש מרץ -אפריל. תלמידי ביהס תיכון אזורי מרחבים יעברו מיונים על ידי נציגי שותפות 2000, משרד קהילת מטרווסט בישראל ונציגים מטעם ביהס והרשות המקומית. הכנה לקראת יציאתם לקהילה ולקראת נסיעתם לארהב תעשה על ידי משרד שותפות 2000  ומשרד קהילת מטרווסט בישראל.  מס משתתפים מומלץ לתכנית - 20 תלמידים יחד עם 2 מלווים. נשמה: פעילות חוויתית מחוץ לאזור ואירוח תלמידים מבית ספר סלומון שכטר בבתי תלמידים במרחבים. הקבוצה אמור להגיע לאזור בחודש מרץ -אפריל . שלושת המפגשים  יסבו אודות  הרב תרבותיות באזור כמקור ללימוד ובחינת הרב גוניות המרכיבה את הזהות הישראלית. .