בבית ביחד ידיעון יוני 2014

מצאו עבודה ביחד.  ולדיסלבה ואולגה התחילו לאחרונה לעבוד במלון מריס מלון בוטיק חדש שנפתח בחיפה. את העבודה החדשה מצאו בסיוע עמיתי התעסוקה של בבית ביחד.איך שגלגל מסתובב...בוריס צשקה ,שעלה במסגרת תכנית סלה בשנת 1997 , מלווה יחד עם משפחתו את אלכסיי קורנייב, שעלה במסגרת תכנית סלה בשנת 2013נוער מחויבות אישית בבבית ביחד. העזרה שקבלנו מהצעירה המסורה הזו היא ייקרת ערך לכל המשפחה, והיא עכשיו חלק מהזיכרונות המיוחדים שלנו מהשנה הראשונה והמיוחדת בישראל.מידע נוסףידיעון  בבית ביחד מרץ

17 יוני 2014 / 19 Sivan 5774