אשכול - מקסיקו-צפון מזרח ניו יורק

Eshkol and Mexico and Northeastern New YorkThe Jewish Agency for Israel ©

שותפות אשכול מכסיקו הוכרזה באופן רשמי בשנת 2004.מאז ועד היום, נעשים מאמצים לבניית תשתית, שתאפשר הפעלת שותפות זו בהתאם למודלים הקיימים בשותפות .

לאור קשיים אובייקטיבים בפיתוח המודל מול מכסיקו ,נעשתה באוקטובר 2005  חשיבה מחודשת במטה הסוכנות היהודית ,לגבי הדרך בה ניתן יהיה לקדם את המטרות והיעדים של השותפות באשכול ,ובכדי לאפשר הגדלת התקציב של השותפות של אשכול לאור הקיצוץ בתקציבי הליבה.

מתוך רצון לפתח את השותפות ביחד עם קהילה נוספת מצפון אמריקה , הצטרפה בינואר 2006 לשותפות אשכול- מכסיקו קהילת צפון מזרח ניו יורק.

תוספת זו ,הופכת את המודל למאתגר וייחודי יותר ,באופן חיזוק הקשרים בין יהודים בשלוש קהילות שונות מעבר לים והפיכת השותפות לפלטפורמה מרכזית לקשרים וכבסיס לקבלת החלטות ביחד . לצורך קידום תהליך זה, נעשו מספר מהלכים"

באשכול

מתחילת 2006 החל תהליך תכנון אסטרטגי של השותפות ,במטרה לבנות ועדת היגוי חדשה שתאויש ע"י מתנדבים ומתוכה מונו יו"ר מתנדבים לוועדות השונות.

פורסם "קול קורא " לגיוס מתנדבים לוועדות וגם נציגי המועצה סייעו בגיוס והפניית מתנדבים מהאזור.  המתעניינים זומנו למפגש היכרות ואלו שמצאו עניין והביעו רצון להצטרף החלו את התהליך. לאור מורכבות התהליך והצורך בתיאום המהלכים ויישור קו בין שלוש קהילות ,קיימת חשיבות להכשרה ,הנחייה ,סיוע וליווי מקצועי שניתן ע"י הסוכנות.

לאחר מספר חודשים ספורים הוקמו וועדות המשנה וועדת ההיגוי שבראשן יושבי ראש מתנדבים:

  • יו"ר וועדת היגוי- הגב' חווה מילה מעין הבשור
  • יו"ר וועדת חינוך וקהילה – הגב' אושרה שלייפר מקיבוץ מגן
  • לוועדת גשר לקשר מונו שני יושבי ראש – כביטוי לקשר המשולש יו"ר ועדת גשר לקשר – אדריאנה כץ מקיבוץ נירים מסייעת בקשר מול מכסיקו ואפריים פרלמוטר – משדה ניצן מקדם הקשר מול צפון מזרח ניו יורק

במכסיקו

מר דניאל ליברנט מינה אשת מקצוע שתהווה אשת קשר מרכזית לאנשי המקצוע והמתנדבים באזור. הגב' מריים זאגה הגיעה לאשכול כבר באפריל 2007  נפגשה עם אנשי המקצוע של הסוכה"י, בניתי עימה תוכנית עבודה והיא נפגשה למספר ישיבת עבודה עם אנשי המועצה והמתנדבים של וועדת ההיגוי.

אחת מהמשימות מרכזיות של מכסיקו כיום היא להקים וועדת היגוי מקבילה לוועדה שהוקמה באשכול, כולל מינוי יו"ר.

בצפון מזרח ניו יורק

לאור ניסיון קצר קודם של הקהילה בפיתוח שותפות באזור אחר, הם כבר היו ערוכים מבחינה מבנית בהתאם למודלים המקובלים.

  • ישנה וועדת היגוי כשבראשה עומד מתנדב – מר לואי ג'אק
  • וועדת משנה בתחום קשרי הגומלין המאוישת ביו"ר מתנדב – מר רנדי שפירו
  • וועדת חינוך וקהילה שברטשה עומדת הגב' ליז גאליץ

בנובמבר 2006 הגיעו לאשכול נציגי וועדות משנה והיגוי של צפון מזרח ניו יורק למפגש חגיגי.

לאחר מפגש זה, הועברו בדוא"ל המלצות הוועדות משלושת הקהילות לפעילות השותפות ב 2007  ובאמצעות וידאו קונפרנס התקבל אישור רשמי להפעלת תקציב 2007 באשכול.

במהלך 2007 התכנסו הוועדות הישראליות למספר דיונים בנושא פרויקטים שיופעלו בשנת  2008 ואת המלצותיהן העברנו לקהילות מבעוד מועד. תהליך דומה נעשה בקהילות השותפות.

ב 4 – 5 בנובמבר 2007 התכנסה ועדת היגוי משותפת נוספת בה השתתפה גם אשת המקצוע ממכסיקו. בוועדה זו אישרנו את תקציב 2008 – והתוונו עקרונות עבודה ותוכניות עבודה משותפות לשנים הקרובות.

ניתן למצוא באתר השותפות של המועצה את כל הפרוטוקולים של ישיבות הוועדות השונות.

בנובמבר 2007 הצטרפה אלינו רכזת גשר לקשר חדשה , טל קלמר ממושב דקל באשכול. העובדה שטל מתפקדת כרכזת משותפת לשלושת הקהילות מהווה ביטוי משמעותי לייחודיות של הקשר המשולש ולרצון לחזק ולפתח שותפות זו.

כולנו תקווה שהשנים הבאות יהוו שנים של צמיחה ושגשוג לשותפות שלנו הודות לאנשי המקצוע ומתנדבים מלאי המוטיבציה שלנו וליושבי הראש שמובילים את השותפות ביד רמה.