אצבע הגליל – חוף אל חוף קנדה

 
מטרת השותפות בין קנדה לאצבע הגליל היא לבנות ולחזק את היחסים בין האנשים והקהילה בקנדה ובאצבע הגליל.
לטפח אהבת ישראל ומחויבות לעמיות יהודית ולקדם את רווחתם הדדית של שני הקהילות השותפות ולחזק את הקשר לטווח ארוך.
 
השותפות מתמקדת בשני תחומים עיקריים : גשר חי  ופיתוח אזורי.
 
שני הנושאים האסטרטגיים העיקריים של השותפות הן:
  • נוער וחינוך – קידום הסטנדרטים החינוכיים, מגני הילדים ועד האוניברסיטה, ותוכניות בתחומים חינוכיים  פורמלים ובלתי פורמלית על מנת לשפר את ההזדמנויות החברתיות של האזור, למשוך משפחות צעירות, ולשמר את האוכלוסייה.
  • פיתוח האזור-  כולל פיתוח מנהיגות, התנדבות, אוכלוסיות צעירות, תשתיות, פיתוח אזורי ופיתוח כלכלי 

 

ליצירת קשר:

רכזת השותפות: מיטל נובידומסקי מזייקה | 04-8181789 |053-8204447 | meytaln@uiac.org.il