נשר - ברוארד קאונטי

העיר נשר שותפה עם הפדרציה היהודית של ברוורד קונטי

מנהל השותפות: אליעד אליהו בן שושן

דוא"ל:EliadB@jafi.org