נתיבות - שדות נגב - פילדלפיה

Netivot, Sedot Negev and PhiladelphiaThe Jewish Agency for Israel ©

השותפות בין הפדרציה היהודית של פילדלפיה רבתי לבין נתיבות – שדות נגב החלה ביוני 1997. פילדלפיה הינה העיר השניה בגודלה במזרח ארה"ב. אוכלוסיית פילדלפיה רבתי מונה כשישה מיליון תושבים, מתוכם כ-210,000 יהודים. אוכלוסיית האזור מונה כ-35,000 נפש. בעיר נתיבות כ-28,000 תושבים (כ-5,800 מתוכם עולי חבר העמים וכ-1,700 עולים מאתיופיה). ביישובי המועצה האזורית שדות נגב מתגוררים 7,500 תושבים ב-12 מושבים, 2 קיבוצים ו-2 מרכזים כפריים.

תוכנית " "Partnership 2Gethreנוצרה ועוצבה בסוכנות היהודית, בשיתוף איגוד הקהילות של צפון אמריקה (כיום ה-JFNA) וקרן היסוד, כדי להתמודד עם אתגרים העומדים בפני העם היהודי בארץ ובתפוצות.

"Partnership 2Gethre"  מבוססת על מודל של שותפות והדדיות. מודל זה משלב את הצרכים של כל השותפים לתוכנית: מחד קידום אזורי העדיפות הלאומית של ישראל על ידי יצירת מנופים לצמיחתם ומאידך – התמודדות עם בעיית ההתבוללות בעם היהודי על ידי שיתוף יהודי העולם בקידום יעדים לאומיים בישראל ועל ידי טיפוח קשרי גומלין.

 "Partnership 2Gethre" יצרה אפשרויות מגוונות לפיתוח קשרי גומלין ("גשר לקשר").באמצעות תוכניות "גשר לקשר" אנו מצליחים להגיע ליהודים רבים שלא היו קשורים בעבר לקהילה היהודית המאורגנת. במהלך העשור האחרון ביקרו כ-6,000 מתושבי פילדלפיה באזור וכ-550 מתושבי האזור בפילדלפיה, במגוון משלחות ותוכניות. התוכנית גם מפעילה פרויקטים העונים על צרכי האזור בתחום הפיתוח האזורי, חינוך וקהילה. אלה מלווים במערכת בקרה והערכה ע"פ החלטת ועדת ההיגוי המשותפת.

 כתוצאה מהקשרים הטובים שהתפתחו ב-"Partnership 2Gethre", הקהילה היהודית בפילדלפיה חברה לעיריית נתיבות ולמועצה האזורית שדות נגב בשלושה פרויקטים פיסיים:

מרכז רוחני-תרבותי לבני העדה האתיופית ע"ש קייזרמן,

מרכז מוסיקה ע"ש  טננבאום

מרכז לחינוך והתפתחות הילד ע"ש סליגמן.

בנוסף, הפדרציה היהודית של קהילת פילדלפיה סייעה לאזור, במסגרת קרן החירום למען ישראל, במתן מענה לצרכי הביטחון.

 החזון המשותף שלנו לעשור הבא הינו להעמיק את הקשרים האישיים הקיימים, להרחיב את מעגל השותפויות עם גורמים חינוכיים וחברתיים ולקדם את הפיתוח האזורי בנתיבות – שדות נגב.

"Partnership 2Gethre" השיגה רבות ממטרותיה בעשור הראשון לפעילותה ואנו בטוחים כי עם כניסתה לעשור השני תיענה לאתגרים חדשים ולצרכים שטרם נענו ותאפשר בכך לקשרים בין הקהילה היהודית בפילדלפיה ותושבי אזור נתיבות – שדות נגב לגדול ולהתרחב למשך שנים רבות.