צוות שותפות בית שאן

דורית נתן לביא

מנהלת השותפות

04-6055132

DoritN@jafi.org

 

 

אביגיל ברקאי

רכזת קשרי גומלין

04-6055137

AvigailB@jafi.org

 

אפי מזור

רכז קשרי גומלין

04-6055134

EfiM@jafi.org

 

תומר אורן

רכז תפעול

04-6055131

TomerO@jafi.org

 

מוריה גרינהוט

רכזת לוגיסטיקה

04-6055139

MoriyaG@jafi.org