רמת נגב-ניצנה - דנוור

רמת נגב והפדרציה היהודית המאוחדת של קולורדו, בסיוע הסוכה"י, יצרו את קשרי 'שותפות ביחד' (לשעבר שותפות 2000) כבר בשנת 1999.
 
הקהילה בקולורדו בחרה ברמת נגב כפלטפורמה העיקרית לחבר את חבריה אל ישראל ולקיים שותפות אמיתית מבחינות רבות ובהן הגנת הסביבה, חינוך, פיתוח כלכלי וביקורים הדדיים רבים.
 
הקהילות של רמת נגב וקולורדו גילו מכנה משותף בתחומים רבים ובהם טבע, ספורט, הגנת הסביבה, אנרגיה חלופית, חקלאות מדברית וחלוציות. שתי הקהילות מאופיינות באהבה עמוקה לקהילותיהם ולישראל.
 
התוכניות המשותפות מתמקדות ומדגישות פיתוח קשרים אישיים כיסוד לקשרים עתידיים בין צעירים, לשם היכרות אישית באמצעות תוכניות כגון HIP ו-IST, קייטנות משותפות בדנוור, וכן חילופי משלחות וביקורים הדדיים.
 
מנהיגי הפדרציה היהודית המאוחדת של קולורדו ושל המועצה האזורית רמת נגב רואים בשותפות כאחת הקדימויות החשובות שלהם, והם מקדישים משאבים רבים מאד ליצירת קשרים רוחניים וגם מעשיים בין הקהילות. וועדת היגוי משותפת ל'שותפות ביחד' הוקמה ע"י שני הארגונים על מנת ליצור גוף שיוכל לקבל החלטות, לקבל הצעות פרויקטים ואישורם וכן תקציבים משותפים.
 
הקהילות של רמת נגב וקולורדו בנו שותפות אמיתית ויצרו ידידות עמוקה במהלך השנים, בין יחידים, משפחות, ארגונים ומוסדות, תוכנית חינוכיות ומערכות של בתי"ס – בין אנשים לאנשים.

 

 

תוכניות השותפות