באר שבע-בני שמעון - מונטראול

Beer Sheva, Bnei Shimon and MontrealThe Jewish Agency for Israel ©

פלטפורמת השותפויות הוקמה בשנת 1994 על ידי הסוכנות היהודית ושותפיה במגבית היהודית המאוחדת וקרן היסוד במטרה לקשר בין קהילות יהודיות ברחבי העולם לעיר או למועצה בישראל, באופן דומה לשיטת ערים תאומות ומעניקה לחבריה הזדמנות לפתח קשרים מתמשכים באמצעות פרויקטים חברתיים מגוונים ועשייה משותפת. ההיכרות, המעורבות ושיתוף הפעולה הם שמאפשרים קשר- גשר אמיתי ומשמעותי בין החברים והפעילים בקהילות.כיום, פועלות 45 שותפויות.

כיצד למעשה פועלת פלטפורמת השותפויות?

כל שותפות מנוהלת על ידי ועדת היגוי עצמאית, שמורכבת מהנהגה לא רשמית מהקהילה היהודית שמעבר לים, יחד עם מתנדבים ישראלים ונציגי הרשויות המקומיות. כל וועדת ההיגוי מגדירה לעצמה את יעדיה ואת מטרותיה ובוחרת באילו פרויקטים ותכניות מקומיות עליה לתמוך כדי לקדם את חזונה.

וועדות ההיגוי מונהגות על ידי יו”ר עמית מישראל ויו”ר עמית מהקהילה שמעבר לים וכך קושרות בין הקהילות. הוועדות פועלות לפי עיקרון שיתוף פעולה וההדדיות. כדי להשיג את המטרות, כל חברי הוועדה נדרשים להיות מחויבים למטרה המשותפת ולהיות מסוגלים לעבוד יחד למען טובתו של כל אחד מהצדדים.

למרות שכל שותפות היא אוטונומית, כל 45 השותפויות מתבססות על שני מסלולים מרכזיים של פעילות: מסלול גשר חי – מסלול הכולל תכניות בהן מעורבים בני נוער ומבוגרים מישראל ומהקהילה היהודית מעבר לים והנפגשים באמצעות פעילות משותפת כדי להכיר וללמוד אחד את השני. בעבור רבים, כך נפתחת הזדמנות ראשונה להכיר ולחלוק חוויות משותפות אשר יש בהן כדי לחזק את הקשר בין ישראל לקהילות מעבר לים, מסלול הפיתוח הקהילתי – מסלול זה כולל תכניות מגוונות לפיתוח בתוך הקהילה ובהן העצמת נוער ונשים, פיתוח מנהיגות קהילתית, סיוע לעולים חדשים ועוד.

שותפות באר שבע – בני שמעון ומונטריאול פועלת ליצירה ולביסוס גשר חי בין האנשים המתגוררים באזור השותפות ובין הקהילות עצמן. כדי להשפיע ולקדם את הפיתוח הקהילתי תומכת שותפות באר שבע-בני שמעון ומונטריאול בפרויקטים חינוכיים וקהילתיים רבים ומגוונים.

חזון שותפות באר שבע-בני שמעון ומונטריאול

אנו פעילי שותפות באר שבע-בני שמעון ומונטריאול, חולקים את החזון, את האחריות, ואת המחויבות ליצור שותפות חיונית בין הקהילות שלנו. אנו נגיע לאנשים על ידי חיזוק הזהות היהודית ושגשוג של הקהילות שלנו.