כרמיאל-משגב - פיטסבורג

שותפות ביחד כרמיאל - משגב- פיטסבורג הינה אחת מבין 45 שותפויות בין אזורים בארץ לקהילות בחו"ל שמפעילה הסוכנות היהודית.
הקשרים בין אזור כרמיאל - משגב והקהילה היהודית של פיטסבורג נמשכים כבר למעלה מ- 15 שנים  והניבו תכניות רבות לרווחת האזור.
לקשר עם פיטסבורג יש מימד נוסף, חשוב לא פחות והוא הקשרים האישיים שנרקמו במהלך השנים בין תושבי כרמיאל למשגב ובינינו לבין הקהילה היהודית בפיטסבורג.
ברור לנו כי קשר אישי, קשר פנים אל-פנים של בני נוער, צעירים ומבוגרים, בעלי מקצוע מתחומים שונים, אנשי חינוך ואחרים, הינו המפתח לחיזוק הזהות היהודית ולחיזוק הקשר למדינת ישראל בכלל ולאזור השותפות בפרט.

רבות מהתכניות של השותפות יוצרות את הפלטפורמה שמאפשרת את קיומו של השיח הישיר עם החברים והשותפים בפיטסבורג והפיכתו של אזור כרמיאל-משגב ל"בית" בישראל של הקהילה.

קרא עוד אודות השותפות

קרא עוד אודות כרמיאל ומשגב