כפר סבא - קולומבוס

"שותפות ביחד", יוצרת שותפויות ארוכות טווח ובונה גשר חי בין 45 אזורים בישראל לבין 450 קהילות יהודיות בעולם. היעד המרכזי של יחידת השותפויות הוא להיות התשתית המובילה, המעצימה והמפתחת את הלכידות בין קהילות בעם היהודי באמצעות יצירת קשרים משמעותיים, מתמשכים ומתחדשים בין חברי הקהילות, על בסיס עשייה משותפת וזהות יהודית.

השותפות בין הקהילה היהודית בקולומבוס, לבין כפר סבא פעילה משנת 2002, ומפעילה תוכניות מגוונות, בקרב שכבות הגיל השונות בתחומי חינוך, זהות יהודית ומנהיגות בקהילה. הגשרים הנבנים מחזקים את הזיקה לישראל ואת הקשר החם בין ישראל והתפוצות.

השותפות החזקה בין כפר סבא וקולומבוס מתרחשת בזכותם של מתנדבים מסורים הפועלים בוועדות ההיגוי בשתי הערים. חברי ועדת ההיגוי תורמים ממרצם וזמנם כדי לפתח ולחזק את השותפות ולסייע בגיבוש כיוונים אסטרטגיים ותוכניות, ופועלים מתוך אחריות משותפת כדי לקדם את ההתנדבות באזור, על בסיס ערכי המסורת והזהות היהודית והציונית, מתוך הכרה של השונות וכיבוד הפלורליזם בחברה היהודית בישראל ובתפוצות.