קריית מלאכי - חוף אשקלון

'שותפות ביחד' היא רשת הקהילות השותפות של הסוכנות היהודית המחברת ויוצרת קשרים חברתיים וארוכי טווח בין קהילות יהודיות בארץ ובעולם בדגש על זהות יהודית ועשייה משותפות. התכנית מקשרת  450 קהילות יהודיות בכל העולם באמצעות 46 שותפויות ו- 10,000 מתנדבים משני עברי האוקיינוס.

שותפות קרית מלאכי-חוף אשקלון נוסדה בשנת 1995 ובבסיסה חיבור ותרומה הדדית בין קהילות חוף אשקלון וקריית מלאכי והקהילות היהודיות בטוסון, אורנג' קאונטי וסקרמנטו (מערב ארה"ב). העשייה המשותפת הינה בעיקר בתחומי הקהילה, תרבות, רווחה פיתוח אזורי  והחינוך, בדגש על עמיות יהודית וחיזוק הקשר האישי והזיקה בין הקהילות. בלב העשייה השותפותית פועלת  וועדת היגוי משותפת הכוללת מתנדבים מהקהילות המחליטים יחד על התוכניות והפעילות בהתאם לצרכי שלושת הקהילות. 

תוכניות מובילות בשותפות בשנים האחרונות: תכניות תאומות בתי ספר, משלחת נוער, משלחת קולינארית, ביקורים ומשלחות לחוף אשקלון-קרית מלאכי, פרויקט ירח משותף, שליחי שנת שירות לטוסון, משלחת נואמים, שביל שותפות,  מדריכים למחנה קיץ ,JCC ועוד.