נספח: "חפש את התשובה"

 

20 שאלות לחלוקה לקבוצות

 1.  מה הן ראשי התיבות חוה"מפ?                                    (חול המועד פסח).

 2.  מתי מצווה לאכול מצה?                                            (בלילה הראשון של פסח).

 3.  בליל הסדר מניחים שלוש מצות כנגד...?                       (כהן, לוי, ישראל).

 4.  בליל הסדר קוראים את ...?                                       (ההגדה של פסח).

 5. תוך כמה דקות יש לסיים את הכנת המצה?                     (תוך 18 דקות).

 6.  מנה שם נוסף לליל הסדר                                        (ליל שימורים).

 7.  מהו הנס שארע ביום השביעי של פסח?                         (קריעת ים סוף).

 8.  השלם: "כבולעו _______ _______"                            (כך פולטו)

 9.  לזכר מה מתענים הבכורים בערב פסח?                         (ממכת הבכורות)

 10. כיצד נקראת השבת שלפני פסח?                                 ("שבת הגדול")

 11. בכמה מכות היכה  האלוקים את מצריים?                        (עשר מכות)

 12. מהי המכה הראשונה  שהוכתה בה מצריים?                    (מכת דם)                                       

 13. מהי המכה האחרונה שהוכתה בה מצריים?                     (מכת בכורות)

 14. "מה נשתנה     הלילה הזה _______ _______?             (מכל הלילות")                                           

 15. השלם: בכל דור ודור חייב אדם  לראות את עצמו כאילו       (כאילו הוא יצא ממצרים)

 16.  באילו חפצים נהוג להיעזר  לצורך בדיקת חמץ?               (נר ונוצה)

 17  מה הם ארבעת סימני הסדר הראשונים?                        (קדש ורחץ, כרפס, יחץ)

 18  מה הם ארבעת סימני הסדר האחרונים?                        (צפון, ברך, הלל, נרצה)

 19. השלם: "לשנה הבאה  "_______ _______                   ("בירושלים הבנויה")

20. באיזה מסימני הסדר מספרים  את סיפור יציאת מצריים?    (מגיד)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
30 מרץ 2006 / 1 Nisan 5766 0