2. מאמץ מיוחד להעלאת יהודי ארגנטינה ואורוגוואי

1.        הסוכנות היהודית לארץ ישראל מחליטה בזאת להמשיך בסיוע המיוחד ובשירותים הניתנים לשם קליטת יהודי ארגנטינה ואורוגוואי בישראל, עד ל- 31.12.2003 על פי רמת הסיוע שניתנה ב- 2002.

 

2.        מקורות המימון יהיו לפי הטבלה המצורפת.

 

3.        החלטה זו תעמוד במקביל להחלטת הממשלה להענקת הסיוע המיוחד בשנת 2003.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
05 דצמ' 2006 / 14 Kislev 5767 0