1. שותפות רב-שנתית להפעלת "כפר הנוער רמת הדסה סאלד"

הואיל  והסוכנות היהודית לארץ ישראל (להלן "הסוכנות היהודית") ו"קרן אורן" (שתיהן להלן "השותפות"), בהתייעצות עם "הסתדרות נשים ציוניות הדסה" (להלן "הדסה"),  מעוניינות לפעול לשדרוג כפר הנוער רמת הדסה (להלן "כפר הנוער"), ולהפעלתו במשותף על-מנת להפכו לאחד מן המובילים במערך החינוכי-פנימייתי בישראל לטובת אוכלוסיית ילדים עולים ו"ילדים בסיכון", כך שהכפר יהווה מודל ברמה ממלכתית לחינוך פנימייתי, וכן מודל לשיתוף פעולה בין גורמים ממשלתיים, מוסדיים ופרטיים בארץ ובחו"ל;

 

 

והואיל      והדסה שוקלת את האפשרות להצטרף לתוכנית כשותפה שלישית;

 

 

והואיל ולשם הגשמת מטרות אלו הוכנה על-ידי השותפות, בהתייעצות עם הדסה, תוכנית אסטרטגית שש-שנתית;

 

 

והואיל והסוכנות היהודית רואה חשיבות רבה בגיוס תורמים ישראלים גדולים ליצירת שותפויות אסטרטגיות למימוש מטרותיה, ומוצע בזאת לאמץ מדיניות זו בנוגע לכפר הנוער;

 

והואיל והסוכנות היהודית רואה בשותפות עם קרן אורן פריצת דרך ומודל לרתימה של הקהילה הפילנתרופית הישראלית אל פעילויותיה ותוכניותיה של הסוכנות היהודית;

 

 

והואיל ולשם כך השותפות, בהתייעצות עם הדסה, החליטו להשקיע כספים בכפר הנוער ולהקים חברה ללא כוונת רווח לשם ההפעלה המשותפת של כפר הנוער רמת הדסה (להלן: "החברה");

 

 

והואיל  והועדה לנכסים והתחייבויות, אישרה הקמת החברה, בכפוף לאישור חבר הנאמנים;

 

 

והואיל ובמקביל להקמת החברה, ייחתם הסכם בין השותפות, אשר מסדיר בין היתר את התחייבות השותפות למימון התקציב השנתי של הפעלת כפר הנוער בין השנים תשס"ד – תשס"ט (ספטמבר 2003 –אוגוסט 2009);

 

 

לפיכך הוחלט בזאת:

 

1.        פרוייקט פיילוט זה הינו בכפוף לחתימת הסכם השותפות, בו תתחייב קרן אורן לתרום 1.277 מליון דולר בשנה תשס"ד וכן 1.5 מליון דולר מדי שנה במהלך השנים תשס"ה-תשס"ט, כחלק מהתקציב המשלים של כפר הנוער:

 

א.        תקציב הבסיס: מאושר בזאת תקציב רב-שנתי בהיקף התקציב הקיים כיום לכפר, 3.1 מליון דולר לשנה, לשנים תשס"ד-תשס"ט, במהלך שנות התקציב 2004-2009, לצורך המשך הפעילות השוטפת בכפר.

ב.        התקציב המשלים: הסוכנות היהודית תגייס את חלקה בתקציב המשלים בסך 1.5 מליון דולר לשנה, כנגד 1.5 מליון דולר של קרן אורן, בין השנים תשס"ה-תשס"ט, באמצעות תרומות מיועדות מקרב  שותפינו בעולם ובישראל.

רק במידה וייווצר חסר בהיקף התרומות המיועדות שתגייס הסוכנות היהודית עבור חלקה בתקציב המשלים, ימולא החסר מתקציבה הרגיל של הסוכנות היהודית.

 

חבר הנאמנים מסמיך בזאת את הועדה לתקציב וכספים להשלים את אישור השותפות עם קרן אורן ועם הדסה, במידה והאחרונה תבחר להצטרף כשותפה שלישית.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
05 דצמ' 2006 / 14 Kislev 5767 0