6. חיזוק הפריפריה

הואיל – וההתיישבות הפריפריאלית אשר הוקמה בעזרתה ונדיבותה של הסוכנות היהודית היא אשר עיצבה וקבעה את גבולות המדינה במשך השנים.

 

הואיל – והיה הסכם רב שנתי בין הסוכנות היהודית והתנועות המיישבות אשר אושר ע"י חבר הנאמנים ומסתיים בסוף שנת 2004.

 

הואיל – והועדה לישראל רואה בהמשך פיתוח הפריפריה תנאי הכרחי לקיומה ושגשוגה של מדינת ישראל.

 

לכן הוחלט:

 

חבר הנאמנים רושם לעצמו את ההמלצות הר"מ של הועדה לישראל, שיופנו לועדה לתכנון אסטרטגי על מנת שיילקחו בחשבון במסגרת הסופית של התכנית האסטרטגית, ושיופנו לחבר בישיבתו הבאה:

 

על כן הועדה לישראל קוראת לסוכנות היהודית בהמשך לתוכנית נגב גליל להמשיך:

 

1.             בחיזוק ההשכלה של תושבי הפריפריה

 

2.             פעולות לחיזוק החברה וקליטת העלייה בפריפריה

 

3.             הרחבה ופיתוח הישובים ועיבוי האוכלוסייה בפריפריה

4.             להכין תוכנית להוספת מקומות עבודה ושיפור הפרנסה בפריפריה.

 

המחלקה מבקשת מהסוכנות לשקול באוקטובר להקצות סכום של 5 מליון דולר מידי שנה לטובת הפעילות הנ"ל למשך עשר השנים הבאות.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
04 דצמ' 2006 / 13 Kislev 5767 0