5. שותפויות קשר יהודי גלובלי (P2P) לחיבור הדור הבא: בתפקיד מפתח ביישום התכנית האסטרטגית של הסוכנות היהודית

הואיל והתכנית האסטרטגית הנוכחית של הסוכנות היהודית חוזרת ומדגישה את הצורך הקריטי בבניית מגוון רחב של שותפויות שמפתחות ומקדמות יוזמות שמחברות את הדור הבא עם ישראל ובתוכה, בשותפות עם יהדות העולם;

 

והואיל והמרכז לקשר יהודי גלובלי, במשך שלוש שנים של פיתוח מודלים חדשניים של Outreach, הצליח לקדם את המעורבות היהודית והישראלית של אלפי יהודים בישראל ומחוצה לה, לפי המתוכנן, עם ישראל במרכז העשייה;

 

לכן הוחלט:

 

חבר הנאמנים רושם לעצמו את ההמלצות הר"מ של הועדה לישראל, שיופנו לועדה לתכנון אסטרטגי על מנת שיילקחו בחשבון במסגרת הסופית של התכנית האסטרטגית, ושיופנו לחבר בישיבתו הבאה:

 

הועדה לישראל קוראת לחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית:

1.                 להכריז על המרכז לקשר יהודי גלובלי ככתובת המרכזית של הסוכנות היהודית ליצירת שותפויות גלובליות על בסיס תחומי עניין, ככלי ל-"Outreach" לפיתוח קשרים עם הדור הצעיר בישראל וברחבי העולם היהודי.

2.                 לשקול באוקטובר להוסיף תקציבי ליבה משמעותיים למרכז לקשר יהודי גלובלי שימונפו במטרה להרחיב ולהעמיק את הרשת הגדלה של קשרי שותפויות, על מנת ליצור ולפתח מודלים רב שנתיים של שותפויות, כולל יוזמות "סטארט-אפ" המכוונות לאוכלוסיות בלתי משויכות.

3.                 להסמיך את המרכז לקשר יהודי גלובלי ליצור ועדת ייעוץ מקצועית של מקצוענים מובילים ודמויות ציבוריות לייעץ למרכז לקשר יהודי גלובלי בעבודתו ולקדם אותה.
 

4.                 לתמוך ביישום תוכנית העבודה של המרכז לקשר יהודי גלובלי באמצעות  הצוות המקצועי וה-Lay Leadership בשיתוף עם יחידות אחרות של הסוכנות.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
04 דצמ' 2006 / 13 Kislev 5767 0