4. שותפות 2000 - מפרוייקט מוביל לפלטפורמה אסטרטגית

הואיל ושותפות היא עמוד מרכזי לתוכנית האסטרטגית של הסוכנות

 

הואיל והצעת החלטה התומכת בשותפות אושרה על-ידי עצרת הסוכנות,

 

הואיל ו"שותפות 2000" היא התוכנית המובילה של יהדות העולם להבטחת הקשר בין ישראל לבין התפוצות,

 

הואיל והשותפות התרחבה והתפתחה במשך 10 שנות פעילותה, עד שכיום היא כוללת 42 שותפויות וממשיכה לגדול, המקשרות 80 עיריות ומועצות אזוריות בישראל עם למעלה

מ 350 קהילות יהודיות ברחבי העולם,

 

הואיל ו"שותפות 2000" ממקדת את יהדות העולם באזורי עדיפות של לישראל : הגליל, הנגב וירושלים,

 

הואיל והשותפות מהווה פלטפורמה אסטרטגית המפעילה מעל 600 פרויקטים כל שנה, המשפיעים כל חייהם של מאות אלפי יהודים בישראל ובתפוצות,

 

הואיל ובנובמבר 2003, אישר חבר הנאמנים של הסוכנות את החזון והשליחות החדשים של שותפות 2000 והואיל ושותפות 2000 היא נכס אסטרטגי מרכזי של הסוכנות אשר מספק פלטפורמה אסטרטגית ותשתית אנושית להגשמת מטרותיו הכלליות של הארגון,

 

לכן הוחלט:

 

חבר הנאמנים רושם לעצמו את ההמלצות הר"מ של הועדה לישראל, שיופנו לועדה לתכנון אסטרטגי על מנת שיילקחו בחשבון במסגרת הסופית של התכנית האסטרטגית, ושיופנו לחבר בישיבתו הבאה:

 

המחלקה לישראל קוראת :

 

1.             לאמץ את שותפות 2000 כאחת מהאסטרטגיות המובילות ליצירת קשרים בין ישראל לבין יהדות התפוצות.

 

2.             קוראת לכל השותפויות לבצע תוכניות ארציות עם מיקוד על הדור הבא וחינוך.

 

3.             לשקול באוקטובר להוסיף תקציבי ליבה משמעותיים לשותפות 2000, על מנת לאפשר למחלקה לישראל ליישם פרויקטים אסטרטגיים בכל 42 השותפויות הגיאוגרפיות, ולפתח פרויקטים חדשים על בסיס נושאי הזדהות וקבוצות הזדהות החוצים את כל השותפויות.

 

4.             ליצור שותפויות חדשות, במיוחד עם קהילות יהודיות בארצות שאינן דוברות אנגלית, עם דגש על אזורי עדיפות:  הגליל, הנגב וירושלים. 

 

5.             להורות לצוות המקצועי של המחלקה לישראל לגבש תכנית עבודה ותקציב להגשמת כל המטרות שפורטו לעיל, ולהגישה לדיון ואישור בישיבת חבר במנהלים שתתקיים באוקטובר.

 

6.             להסמיך את המחלקה לישראל להקים צוות משימה ישראלי שיכלול אנשי ציבור בולטים, וייתן ייעוץ בדבר הפצת הקונספט והפעילות של שותפות 2000 למגזרים רחבים יותר.

 

7.             קוראת לקהילות היהודיות בעולם לנקוט צעדים להרחבת והעמקת פעילות המנהיגים והמתנדבים בשותפות 2000.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
04 דצמ' 2006 / 13 Kislev 5767 0