3. חיזוק הנגב והגליל

הואיל                    ומדינת ישראל עומדת בפני אתגרים דמוגרפיים, חברתיים כלכליים ובטחוניים משמעותיים לחברה הישראלית ולכלל העם היהודי

 

והואיל                   והגליל והנגב מהווים את רוב שטחה של מדינת ישראל ובו זמנית מתאפיינים אזורים אלה בסיכון דמוגרפי וגיאוגרפי גבוה המקבל ביטוי במגמת ירידה בשעורי האוכלוסייה היהודית וביצירת אתגרים מורכבים בתחום הקרקעות

 

והואיל                   והגליל והנגב מתאפיינים בהתדרדרות המצב החברתי-כלכלי, בכוחות שוק דלילים וחלשים ובפוטנציאל פיתוח אשר אינו ממומש

 

והואיל                   ולסוכנות היהודית ניסיון ידע ומורשת רחבים בעשייה, פיתוח וקידום אזורי הגליל והנגב ובין השאר בהבאת עולים וקליטתם

 

לכן הוחלט:

 

חבר הנאמנים רושם לעצמו את ההמלצות הר"מ של הועדה לישראל, שיופנו לועדה לתכנון אסטרטגי על מנת שילקחו בחשבון במסגרת הסופית של התכנית האסטרטגית, ושיופנו לחבר בישיבתו הבאה:

 

לפיכך יוחלט           כי חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית מקבל על עצמו מחדש את תפקידו בקידום הפיתוח בגליל ובנגב לרווחת כלל תושביהם כשותף פעיל עם ממשלת ישראל המוסדות הלאומיים, המגזר השלישי וכל גורם רלבנטי.

 

 

ועוד יוחלט             כי חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית מאמץ בזאת כפעילות חשובה של הסוכנות היהודית בישראל, באמצעות המחלקה  לישראל, לפעול להרחבת היקפי אוכלוסייה יהודית בגליל ובנגב תוך מיקוד בדור העתיד, לעודד יזמות ויצירת מקומות תעסוקה, לפתח,יחד עם המחלקות הרלוונטיות בסוכנות היהודית, תוכניות ייחודיות לקליטת עולים, לקדם מוקדי חינוך, השכלה מחקר ופיתוח, לקדם ידע וטכנולוגיה, להשתלב במאמצי התכנון הפיסי והקהילתי הנגזרים מיעדי התוכנית ותפעל לקדם, לשווק ולפרסם תוכנית זו.

 

 

ועוד יוחלט             כי הסוכנות היהודית תתן דגש מיוחד לתאום פעילויותיה במסגרת החלטה זו בין כלל מחלקות ויחידות הסוכנות היהודית הרלבנטיות (המחלקה לישראל, עליה וקליטה, חינוך וכד')

 

 

ועוד יוחלט             כי הסוכנות היהודית תגייס את התמיכה משותפיה הגלובאליים:  ההסתדרות הציונית העולמית, איחוד הקהילות היהודיות וקרן היסוד וע"י כך תעלה סיכויי הצלחת יוזמה הכרחית זו.

 

                            כי הסוכנות היהודית תתבע ממקבלי תרומותיה הכספיות, הארגוניות וכו' לסייע לתכנון מפורט, יישום מעקב ובקרה והטמעת שיפורים נדרשים בתוכנית לחיזוק ופיתוח הגליל והנגב.

 

 

הסוכנות היהודית וזרועותיה יפעלו במשותף לשמש כמתאם ויזם בשותפות עם ממשלת ישראל, השלטון המקומי, קרנות פלנטרופיות הפועלות בארץ ובעולם, הקהילה העסקית, ארגוני מתנדבים, מוסדות חינוך, מחקר ותרבות וכל גורם אשר יביע נכונות להירתם יחד לחיזוק הגליל והנגב  וכל זאת במסגרת תוכנית אב כוללת.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
04 דצמ' 2006 / 13 Kislev 5767 0