1. מעורבות הסוכנות היהודית בהקמת יישובים בנגב ובגליל

הואיל וכאמור בדברי ראש הממשלה בפני עצרת הסוכה"י מיום 20 ביוני 2004 כי הממשלה פנתה לסוכנות היהודית בבקשה שתיקח חלק באתגר של הקמת ישובים בנגב וגליל,

 

לפיכך הוחלט כי:

 

1.   בעקבות פנייתה של ממשלת ישראל לסוכנות היהודית, חבר הנאמנים של הסוכנות ניהל דיונים נרחבים בעניין.

 

 

2.   חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית מחליט לעסוק בתכנון ואם הצורך קיים גם בבניית יישובים חדשים ובהרחבת יישובים קיימים בנגב ובגליל.

 

 

3.   הסוכנות היהודית תפעל בהנחיית המנכ"ל של הסוכנות היהודית ליצירת המנגנונים הדרושים בכדי לאפשר הפעולות הנ"ל.

 

 

4.   הפעולות הדרושות יתבצעו כפרויקט ייחודי בהנחיית המנכ"ל של הסוכנות היהודית.

 

 

5.   הסוכנות היהודית לא תהיה שותפה בשאר פעילויות ממשלת ישראל הקשורות לפנייתה הנ"ל.

 

 

6.   כל הפעילויות ימומנו ע"י ממשלת ישראל.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
04 דצמ' 2006 / 13 Kislev 5767 0