4. תיקון התקנון - החלטות הנהלה ללא ישיבה

תקנון הסוכנות היהודית לארץ ישראל יתוקן כדלקמן:

 

לאחר סעיף III ב4 תוכנס התוספת הבאה:

 

"5. ההנהלה רשאית להחליט על פעולה ללא ישיבה, אם לפחות שני שליש מחבריה מסכימים בכתב לקבלת החלטה המאשרת את הפעולה.  הצעת ההחלטה תשלח מראש לכל חברי ההנהלה."

 

דברי הסבר

 

סעיף III של תקנון הסוכנות היהודית קובע, בין היתר, הליכים הנוגעים לישיבות ההנהלה. לעת עתה, התקנון מספק קביעות הנוגעות לפעולות עליהן מחליטה ההנהלה בישיבות פנים-אל-פנים, כולל באמצעות תקשורת קוית. התקנון לא מתייחס לנושא פעולות שננקטות על ידי ההנהלה על בסיס הצבעה בכתב, שלא במסגרת ישיבה. התיקון המוצע יאפשר נקיטת פעולות מסוג זה.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
30 נוב' 2006 / 9 Kislev 5767 0