3. החלטה המוגשת לחבר הנאמנים על ידי הועדה לחמ"ע

והואיל ואימוץ התכנית האסטרטגית טומן בחובו מבנה ארגוני חדש המבוסס על שלוש מחלקות מבוססות יעדים ושש יחידות אזוריות;

 

והואיל וזו מטרת הסוכנות היהודית להכיר באופייה המיוחד של יהדות חמ"ע, בהזדמנויות הייחודיות לעידוד עלייה, ובמחויבות המיוחדת לחיזוק תכניות חינוך ותרבות יהודיים-ציוניים, זהות יהודית וקירבה לישראל;

 

לפיכך מוחלט כדלקמן:

 

המחלקה לחמ"ע ומזרח אירופה תיהפך למשרד לחמ"ע ומזרח אירופה. המשרד יהיה אחראי בין היתר למשימות ולתפקידים הבאים:

 

א.        תיאום כל פעילויות הסוכנות היהודית בחמ"ע.

 

ב.        תיאום מדיניותה הכללית של הסוכנות היהודית עבור חמ"ע.

 

ג.        ייצוג הסוכנות היהודית בפני כל הגופים האחרים בישראל העוסקים בחמ"ע.

 

ד.        תכנון מדיניות בנושא נכסי הסוכנות היהודית ונדל"ן בחמ"ע.

 

ה.       תכנון מדיניות מיצוב הסוכנות היהודית בחמ"ע.

 

ו.         ביצוע מחקר ייחודי בכל חלקי חמ"ע.

 

ז.         תיאום בין הנושאים המשפטיים ונושאי המדיניות בהקשר לחמ"ע, הדורשים מעורבות סוכנותית.

 

 

ועוד יוחלט לחזק את הועדה לחמ"ע בחבר הנאמנים על ידי השתתפות ההנהגה הנבחרת והמקצועית של הועדות לעליה וקליטה ולחינוך יהודי ציוני בישיבותיה, ובמקביל, לועדה לחמ"ע ולצוות המקצועי  יהיה ייצוג  בועדות הרלוונטיות של אותן מחלקות.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 נוב' 2006 / 8 Kislev 5767 0