3. החלטה למימון רב-שנתי של פעילות החברות "דרומה" ו"צפונה"

הואיל        ואחת ממשימותיה האסטרטגיות המרכזיות של הסוכנות היהודית היא לקדם את פיתוחם של הנגב והגליל , באופן שיעלה בקנה אחת עם קיום מטרותיה הציבוריות;

 

והואיל והסוכנות היהודית קבעה בתוכניתה האסטרטגית את חשיבותו של גיוס תורמים ויזמים בישראל ובחו"ל ליצירת שותפויות מפתח למימוש מטרותיה הציבוריות;

 

והואיל       ובמסגרת מטרות אלו בוחנת הסוכנות היהודית פעילות משותפת עם שתי קבוצות של יזמים, אנשי עסקים ואנשי ציבור בארץ ובחו"ל – האחת לנגב, השניה לגליל - המעוניינים להקדיש מזמנן ומהונם לקידום פיתוחם של הנגב והגליל בהקשר של מטרותיה הציבוריות של הסוכנות היהודית;

 

והואיל       ובכוונת הסוכנות היהודית להקים, עם כל אחת מקבוצות אלו, חברה לתועלת הציבור, וללא כוונת רווח, באופן שלכל צד זכויות שוות (בכל חברה – 50% לסוכנות היהודית ו-50% לקבוצת היזמים, תוך אפשרות דילול אחזקות הסוכנות היהודית בחברה עד 25.1% בהדרגה לפי אחוזי ההשקעות הסוכנות לעומת השקעות היזמים בפרויקט).

 

והואיל ובמקביל להקמת החברות, ייחתמו הסכמים בין היזמים לבין הסוכנות היהודית, אשר יסדירו בין היתר את התחייבויות הצדדים למימון התקציב השנתי של החברות בין השנים 2005 –2009 (5 שנים);

 

והואיל      וכנגזרת מההסכם הסוכנות היהודית נדרשת לאשר תקציב רב-שנתי בהתאם לתקנון הסוכנות היהודית;

 

והואיל והסוכנות היהודית, באמצעות המחלקה לישראל, אשר תסתייע גם ביחידה לפיתוח משאבים ויחסי ציבור, תפעל לגייס את התקציבים הנדרשים למימון ההתחייבות הרב-שנתית כתרומות מיועדות;

 

לפיכך מוחלט כדלהלן:

 

1.        בכפוף לחתימת הסכם השותפות עם כל אחת מקבוצות היזמים, מאושרים שני תקציבים רב-שנתיים להשתתפות הסוכנות היהודית בפעילות 2 החברות, "דרומה" – לפיתוח הנגב, ו-"צפונה" – לפיתוח הגליל, הכל בהתאם למטרותיה הציבוריות של הסוכנות היהודית, בסכומים הבאים (במליון $):

 

 

 

 

2005

 

 

2006

 

 

2007

 

 

2008

 

 

2009

 

 

"דרומה"

 

 

1.25

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

"צפונה"

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2.        המחלקה לכספים מוסמכת ליטול על עצמה התחייבויות כספיות רב-שנתיות לביצוע התחייבויות הסוכנות היהודית בהתאם להסכמים עם כל אחת מקבוצות היזמים, בכפוף לתנאי תקנון הסוכנות היהודית בכל הנוגע להתחייבויות רב-שנתיות.

 

 

3.        היה וחלקה של הסוכנות היהודית בתקציב של שתי החברות בשנת כספים מסויימת לא יגוייס במלואו באמצעות תרומות מיועדות, הסכום שלא גויס באמצעות תרומות מיועדות יושלם מתקציב הליבה של המחלקה לישראל באותה שנת תקציב.

 

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 נוב' 2006 / 8 Kislev 5767 0