2. התחייבות רב שנתית כלפי HII בע"מ להפעלת מכון ווג'ס

הואיל           ומכון ווג'ס (WUJS) עבד במשך שנים רבות עם עולים, תושבים ארעיים ותיירים בנושאי עלייה, תכניות ומיזמים חינוכיים שנועדו בעיקר ללימוד עברית, הכנה לעבודה בישראל, הכנות קדם-עלייה, סמינרים, הכשרה מקצועית ומאמצים חברתיים;

 

 

הואיל           ובכל שנה הסוכנות היהודית – במסגרת תקציב המחלקה לעלייה וקליטה – מעניקה תמיכה כספית למכון ההתאחדות העולמית של הסטודנטים היהודים ואף מעמידה לרשותו מספר חדרים במרכז קליטה ערד, לשם ניהול תכנית ווג'ס;

 

 

הואיל           ובכוונתה של ווג'ס (שלא למטרות רווח) להעביר את הפעלת המכון ל-HII בע"מ, חברת בת של הדסה (HII), בתנאי שהסוכנות היהודית  תמשיך בתמיכתה בפעילות באמצעות העברת מימון ל-HII;

 

 

הואיל           ובכוונתה של הסוכנות היהודית, בשל הערכתה את מחויבותה של הדסה לתכנית חשובה זו, לחתום על הסכם עם HII וווג'ס, להסדרת המשך תמיכתה של הסוכנות היהודית בפעילות ווג'ס;

 

 

הואיל           וההסכם המוצע דורש מהסוכנות היהודית לאשר תקציב רב-שנתי לשנים 2006 – 2008;

 

 

הואיל           והסוכנות היהודית תמשיך לספק תמיכה כספית זו במסגרת תקציב הליבה של המחלקה לעלייה וקליטה.

 

 

לפיכך מוחלט בזאת כדלקמן:

 

1.          לאשר תקציב רב-שנתי עבור השתתפות הסוכנות היהודית בתכנית שמוצעת כיום על ידי מכון ווג'ס, בכפוף לחתימה על הסכם עם HII  ועמותת ווג'ס, לשנים 2006 – 2008.

 

2.          בשנת הכספים 2006, הסוכנות היהודית תעביר ל-HII סכום של 250,000$.

 

3.          סכום זה יופחת, החל משנת הכספים 2007 ועד שנת הכספים 2008, בסכום של 83,333$ לשנה.      

 

4.          התמיכה הכספית של הסוכנות היהודית בתכנית ווג'ס תסתיים בסוף שנת הכספים 2008.

 

5.          מחלקת הכספים מוסמכת לקבל על עצמה התחייבויות כספיות רב-שנתיות לשם ביצוע התחייבויות הסוכנות היהודית על פי ההסכם עם HII, בתנאי שהסכום הכולל של ההתחייבויות הרב-שנתיות שיועברו לשנת הכספים הבאה לא יחרוג מ-15% מסך תקציב ההוצאות שאושר לשנת הכספים הנוכחית.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 נוב' 2006 / 8 Kislev 5767 0