1. תקציב 2006

 

(1 בינואר 2006 – 31 בדצמבר 2006)

 

 

מוחלט בזאת להגדיל את מסגרת תקציב הליבה לפעילות שוטפת של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים המתחילה ב – 1 בינואר 2006 ומסתיימת ב- 31 בדצמבר 2006, בסכום של 3.3 מ' $ עבור הרחבת תוכניות הממומנות ע"י הכנסות ממשתתפים בפעילות המפורטות בהמשך, כך שהסכום הכולל יעמוד על 289 מ' $ במקום 285.7 מ' $.

 

 

 

דולר ארה"ב באלפים

 

 

הגדלת תקציב 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

המחלקה לעלייה וקליטה

 

 

662

 

 

פעולות במרכזי קליטה

 

 

 

 

 

418

 

 

סיורי קדם עלייה (סיווג מחדש)

 

 

 

 

 

300

 

 

מרווה

 

 

 

 

 

120

 

 

מגן דוד אדום

 

 

 

 

 

 

 

 

חינוך

 

 

1,700

 

 

תוכניות ארוכות בישראל (הכשרות פורמאליות ובלתי פורמאליות למחנכים, מגמות, עוצמה)

 

 

 

 

 

100

 

 

סמינרים ציוניים

 

 

 

 

 

3,300

 

 

סה"כ כללי

 

 

 

 

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 נוב' 2006 / 8 Kislev 5767 0