5. קרן הסוכנות היהודית - גאידמאק

הואיל ו:

 

א.                    בתאריך 12.1.2006 נחתם בין הסוכנות היהודית לבין מר ארקדי גאידמק הסכם להקמת קרן (להלן: "הקרן") אשר תשמש: לתועלת צעירים בחבר מדינות העמים (חמ"ע), כך שתאפשר השתתפותם במחנות קיץ וחורף ותאפשר להם לבקר בישראל במסגרת קבוצתית מאורגנת; תוכנית חפציבה; הענות לצרכי ילדים בסיכון בישראל (להלן: "מטרות הקרן").

 

ב.                    לקיום מטרות הקרן, מר גאידמק התחייב לתת לסוכנות היהודית תרומה מיועדת ע"ס 50 מיליון דולר ארה"ב (להלן –התרומה)

 

ג.                    מר גאידמק העביר עד כה סך 10,000,000$, מתוכם 5,000,000$  עומד לשימוש בשנת התקציב 2006  (להלן: "הסכום").

 

ד.                    על מנת לייעד את הסכום למטרות הקרן יש צורך בחלוקת הסכום לתכניות המקיימות את מטרות הקרן.

 

ה.                   גובשה המלצה ביחס לחלוקת הסכום, כמפורט בהצעה הרצ"ב כנספח "א", המתיישבת עם מטרות הקרן, עם התכנית האסטרטגית של הסוכנות ועם רשימת "הצרכים המאושרים ללא מקור תקציבי המיועדים לגיוס" (VALIDATED UNMET NEEDS) שאושרה לגיוס ע"י חבר הנאמנים באוקטובר 2005 ומופיעה בספר התקציב לשנת 2006   – ההצעה מובאת לאישור הועדה לתקציב וכספים.

 

לפיכך הוחלט כדלקמן:

 

לאשר חלוקת הסכום בהתאם למפורט בנספח "א" המצ"ב.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 נוב' 2006 / 8 Kislev 5767 0