3. החלטת הועדה לעליה וקליטה

הואיל וועדת העלייה והקליטה הציבה את התאחדויות העולים בעדיפות גבוהה.

הואיל ופעילות התאחדויות העולים משלבת כ- 20,000 מתנדבים בגיוס החברה הישראלית, פיתוח דור העתיד וטיפוח רוח ההתנדבות בחברה הישראלית. כל אלה עולים בקנה אחד עם האסטרטגיה של הסוכנות היהודית.

הואיל והסכום שקוצץ- מעל 1.2 מיליון $  מיוני האחרון, זאת בנוסף קריטריונים חדשים שנקבעו לתקצוב, הובילו למשבר בהתאחדויות העולים.

הואיל ולהתאחדויות העולים ערך מוסף ומרכיב חיוני בהצלחת קליטתם של העולים.

הואיל והועדה לעליה וקליטה חזרה ודרשה שהתקציב יוחזר.

לפיכך הוחלט שהתקציב להתאחדויות העולים יוחזר לסכום של 1.2 מיליון דולר.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 נוב' 2006 / 8 Kislev 5767 0