1. החלטה אד-הוק: תיקון לתקנון בנושא הקצבות

הואיל והליך ההקצבות אינו מאפשר מימון תכניות מיותר מאשר מקור אחד במסגרת הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית; וכן

 

הואיל ולמרות שמימון באמצעות פרוייקט מסע נחשב כמימון מתוך מקור סוכנותי, ישנה חשיבות רבה למאמץ מסע, המצוי כרגע בשלביו הראשונים, לעודד תכניות להמשיך לקבל מימון הן ממסע והן מהסוכנות היהודית;             

לפיכך מוחלט בזאת:

 

1. לשנות באופן זמני את תת הסעיף IVד3 הנוכחי בתקנון על-ידי הוספת המשפט הבא (התוספת מודגשת באמצעות קו תחתי):

 

"3. תכניות יהיו זכאיות להקצבה אך ורק ממקור אחד בתוך הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית העולמית. הנאמר לעיל לא יחול על תכניות הממומנות על ידי חברת מסע."

 

2. תיקון זה יהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים בלבד.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 נוב' 2006 / 8 Kislev 5767 0