2. החלטה בנושא אימוץ המלצות ועדת חלפון

בעקבות דיון, שהתקיים היום בועדה לאחדות העם היהודי, שבה נדונה החלטת ועדת השרים לעליה, קליטה ותפוצות, בנושא המלצות  הועדה הבין-משרדית לבחינת המבנה הארגוני הכולל של מערך הגיור ואיגום המשאבים בנושא הגיור בישראל ("ועדת חלפון");

 

הואיל והסוכנות היהודית פועלת מזה שנים לקדם את תהליך הגיור בישראל ורואה בגיור משימה לאומית בעלת חשיבות ראשונה במעלה;

 

והואיל והסוכנות היהודית הייתה שותפה פעילה בועדת חלפון וסמכה ידיה על ההמלצות שהגישה הועדה לאישור ממשלת ישראל;

 

והואיל וועדת השרים לעליה, קליטה ותפוצות אישרה את המלצות הועדה רק בחלקן;

 

והואיל והסוכנות היהודית מעריכה ומזדהה עם עמדתו של ראש הממשלה, מר אהוד אולמרט, ואת מחויבותו לקידום הגיור במדינת ישראל, כפי שבאו לידי ביטוי בישיבת ועדת השרים;

 

מחליטה בזאת מליאת חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית:

 

אנו קוראים לממשלת ישראל לאמץ ולאשר את כל המלצות ועדת חלפון ובמיוחד אנו מדגישים את חשיבות אישור ההמלצות דלהלן, החיוניות לקידום יעדי הגיור במדינת ישראל: מינוי רבנים מתנדבים לבתי הדין המיוחדים לגיור; הענקת מעמד עצמאי וסמכויות נדרשות למערך הגיור במשרד ראש הממשלה; הכרה במעמדו הייחודי של המכון המשותף ללמודי  היהדות מיסודן של הסוכנות היהודית וממשלת ישראל;

 

הסוכנות היהודית מחליטה בזאת על הקמת צוות משימה, שהרכבו ישקף את הרכב הועדה לאחדות העם היהודי, ואשר תפקידו יהיה לעקוב באופן שוטף אחרי ההתפתחויות בנושא הגיור.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
05 מרץ 2008 / 28 Adar 5768 0