4. החלטה המוגשת לחבר הנאמנים ע"י הועדה לאחדות העם היהודי

הואיל והועדה לאחדות העם היהודי, שהתכנסה היום (24.6.08) במסגרת דיוני חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, שמעה דיווחים באשר להתפתחויות החמורות בנושא הגיור בישראל בחודשים האחרונים ודנה בנושא ההשלכות הקשות, העלולות לנבוע מהפסקת עבודתו של הרב חיים דרוקמן בתפקידו כראש מערך הגיור; מפסיקת בית הדין הרבני הגדול לבטל באופן סוחף את כל הגיורים שנעשו על ידי הרב דרוקמן ומאי-יישום מיידי של המלצות "ועדת חלפון";

והואיל וראש הממשלה הצהיר על השינוי ביחסים שבין מדינת ישראל והקהילות היהודיות בתפוצות באמצעות הסוכנות היהודית בנושאים חיוניים למדינת ישראל ולעם היהודי;

אשר על כן, מוחלט בזאת:

חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית קורא לממשלת ישראל לפעול מיידית לקידום נושא הגיור למאות אלפי זכאי העלייה, שעלו למדינת ישראל ודורש:

1.       להחזיר לאלתר את הרב חיים דרוקמן, לתפקידו כראש מערך הגיור ולהעמיד לרשותו את כל האמצעים הדרושים לביצוע משימה לאומית חשובה זו.

 

2.       ליישם מיידית את המלצות "ועדת חלפון" ובעיקר למנות בשלב ראשון לפחות 50 רבנים מתנדבים, שיאושרו על ידי הראשון לציון, הרב שלמה משה עמאר, ואשר יתחילו ללא דיחוי בעבודתם במסגרת בתי הדין המיוחדים לגיור.

 

3.       להגיש ללא דיחוי הצעת חוק לכנסת, לפיה תעודת המרה, המאושרת על ידי ראש מערך הגיור במשרד ראש הממשלה, מחייבת ומוכרת על ידי כל רשויות המדינה, כולל בתי הדין הרבניים.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 יוני 2008 / 26 Sivan 5768 0