2.החלטה למימון רב שנתי: תוכנית עתידים

יוחלט כי:
הואיל       והסוכנות היהודית מימנה את תוכנית עתידים בהיקף של 2.5 מליון דולר ארה"ב לשנה עד סוף שנת 2009, כחלק משיתוף פעולה חמש שנתי בין הסוכנות היהודית ובין עמותת ידידי עתידים;                                              
והואיל      והסוכנות גייסה בהצלחה את מרבית הסכום אשר מומן על ידה בתוכנית עתידים באמצעות תרומות ייעודיות;
והואיל      ותוכנית עתידים היא אחת מהתוכניות המובילות בישראל לקידום חינוך למצוינות והשכלה גבוהה בפריפריה, באמצעותה מיישמת הסוכנות היהודית את יעדה החברתי להפחתת הפערים הסוציו-אקונומי בין הפריפריה ומרכז הארץ, ובמקביל מספקת למשתתפי התכנית ערך מוסף – תכניות בתחומי ציונות, מנהיגות, קשרים עם יהדות התפוצות, אהבת הארץ, ופיתוח יוזמות בקהילה;
והואיל      והועדה המחלקתית לישראל ממליצה שהסוכנות תחתום על התחייבות רב שנתית עד סוף דצמבר 2012 על מנת לתמוך בהמשך היישום המוצלח של תוכנית עתידים;
והואיל      והסוכנות מעוניינת לחתום על התחייבות רב שנתית כזו;
והואיל      והסוכנות היהודית תעשה מאמץ להמשיך ולגייס את התקציבים הנדרשים לשלם בעבור התחייבותה הרב שנתית כתרומות מיועדות;
לפיכך הוחלט בזאת:
1.   תקציב רב שנתי של 2.5 מליון דולר ארה"ב לכל אחת מהשנים 2010-2012 מאושר לצורך השתתפות הסוכה"י בתקציב תוכנית עתידים עד סוף שנת 2012.
2.   מחלקת הכספים מוסמכת לקבל על עצמה התחייבויות כספיות רב-שנתיות לשם ביצוע התחייבויות הסוכנות היהודית בהתאם להסכם השותפות שיחתם עם עמותת ידידי עתידים בעניין יישום תוכנית עתידים.

 

 

שיתוף:           PRINT   
23 נוב' 2009 / 6 Kislev 5770 0