1. החלטה (כח המשימה למאבק באנטישמיות)

הואיל ובשנים האחרונות מדינת ישראל מותקפת בפורומים בינלאומיים שונים, כל זאת יחדיו עם התגברות ההתקפות האנטישמיות על הקהילות היהודיות.

 

והואיל והארגונים האנטי-ישראלים מנסים לבדל בין מדיניות ממשלות ישראל בקהילות היהודיות ולנקוט בטקטיקה של "הפרד ומשול" בין ישראל והקהילות.

 

והואיל והסוכנות היהודית רואה את אחת ממשימותיה החשובות לחזק את הקשר בין הקהילות היהודיות בתפוצות ומדינת ישראל.

 

מוחלט בזה

·         כוח המשימה למאבק באנטישמיות יעדכן באופן שוטף את הקהילות היהודיות בתפוצות בחומרים המעודכנים בתחום התמיכה בישראל.

·         יעשה מאמץ לתגבר את מערך שליחי הסוכנות היהודית לקמפוסים בהם נציגות משמעותית של סטודנטים יהודים.

·         הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית יחדיו עם הארגונים היהודיים בקהילות יתאמו ביניהם את שיתוף הפעולה בתחום המאבק באנטישמיות ויקדמו פעילויות הקשורות בתמיכה בישראל.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
23 נוב' 2009 / 6 Kislev 5770 0