4. תמיכה במאמצים של חברת "השבה"

הואיל וחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ (חברת השבה) הוקמה בעקבות חקיקה ומטפלת בהשבת רכוש בישראל של ניצולי השואה ויורשיהם;

והואיל ושיתוף פעולה ותמיכה עם חברת השבה, מקדמים ומסייעים להגשים את מטרותיה ואת התביעות הלגיטימיות של ניצולי השואה ויורשים;

לפיכך, הוחלט בזה:
הסוכנות היהודית מברכת את מאמצי חברת השבה בהשבת רכושם של קורבנות השואה וקוראת לארגונים החברים בה, לשותפיה ולגופים קשורים, לעודד בצורה פעילה את חבריהם, להפיץ מידע אודות חברת השבה, לרבות באמצעות פרסום קישור של חברת השבה* באתרים שלהם.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
23 דצמ' 2012 / 10 Tevet 5773 0