2. המשך התמיכה של ממשלת ישראל בפרויקט הארט

הואיל:         ומשנת 2009 הסוכנות היהודית משתפת פעולה עם ממשלת ישראל, משרד ראש הממשלה והמשרד לאזרחים ותיקים, ביוזמה להגיע להשבת נכסים שנגנבו ו/או לקבל פיצוי בגינם, עבור קורבנות השואה ויורשיהם וזאת באמצעות פרויקט "הארט";

 

והואיל:        וממשלת ישראל נשאה בשיעור של מעבר ל- 95% בעלויות הפרויקט החל משנת 2009 ועד 31.12.2012;

 

והואיל:        ובשל העדר תקציב ממשלתי מאושר לשנת 2013, עלול מצבו של פרויקט "הארט" להיפגע, אף יותר מתוכניות ממשלתיות אחרות, דבר שעלול לפגוע בקורבנות השואה ויורשיהם וברף הגבוה של פעילויות פרויקט "הארט" עד כה.

 

לפיכך הוחלט כדלקמן:

הסוכנות היהודית קוראת לממשלת ישראל להמשיך לתמוך בפרויקט "הארט" בשנים הבאות, ברמה שלא תפחת מרמת התקציב לפרויקט בשנות התקציב 2009 – 2012.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
23 דצמ' 2012 / 10 Tevet 5773 0