החלטה לאפשר את מינויים של חברי חבר הנאמנים וההנהלה של
הסוכנות היהודית כדירקטורים בחברות של הסוכנות היהודית

הואיל  ו-
1.        על פי התקנון (By-Laws) של הסוכנות היהודית [פרק VIII, סעיף ו' 3.(א)] לא ניתן למנות, בין היתר, חברים וחברים עמיתים בהנהלת הסוכנות היהודית וחברים בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, לכהן כדירקטורים בחברות של הסוכנות היהודית, אלא אם חבר הנאמנים, לפי בקשה בכתב של יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות ובאישור יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית וסגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, מרשה מינוי כאמור, כחריג, כל עוד הוא שבע רצון שקיימות נסיבות מיוחדות;

2.        יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות, לאחר שקיבל אישור יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית וסגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, מבקש מחבר הנאמנים להרשות את המינויים הבאים:

א.  ד"ר בטסי גידוויץ כיו"ר החברה שבהקמה לניהול מחנות נוער בחמ"ע.
     ד"ר גידוויץ הינה חברת חבר הנאמנים.
ב.  מר אלן הופמן כדירקטור בחברת הרוח הישראלית מתוקף תפקידו. 
     מר הופמן, מנכ"ל הסוכה"י, הינו חבר עמית בהנהלה.
ג. מר מישה גלפרין כדירקטור בחברת הרוח הישראלית מתוקף תפקידו.   
       מר הלפרין, מנכ"ל JAID, הינו חבר עמית בהנהלה.

3.     חבר הנאמנים סבור כי מתקיימות נסיבות מיוחדות להרשות את מינויים אלה.

לפיכך מוחלט:

            להרשות את המינויים הנ"ל.

כל יתר הכללים הרלוונטיים בקשר למינוי דירקטורים יחולו על המינויים.
 

 

 

שיתוף:           PRINT   
23 מרץ 2015 / 3 Nisan 5775 0