החלטה: צוות המשימה המיוחד בנושא צרפת

הואיל ובישיבתה מיום 13 בנובמבר 2013 קיבלה הנהלת הסוכנות היהודית דיווח בנושא צוות המשימה המיוחד בנושא צרפת והיא רואה בחיוב את שיתוף הפעולה בנושא זה בין הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית, המשרד לירושלים והתפוצות, המשרד לקליטה העלייה ומשרד התיירות;

והואיל וההנהלה רואה בהתפתחויות האחרונות בצרפת חלון הזדמנויות להגברת העלייה מצרפת, לחיזוק הזהות היהודית ולחיזוק החינוך היהודי ציוני בקרב יהודי צרפת;

לפיכך מוחלט בזאת כי:

1. חבר הנאמנים מביע תמיכה בעבודת צוות המשימה ובתהליך כפי שדווח עליו ומצפה לקבלת המלצות לתכנית פעולה  במושב פברואר 2014;

2. חבר הנאמנים מברך על נכונותן של קרן היסוד וקרן הידידות להצטרף למאמץ המשותף.
 

 

 

שיתוף:           PRINT   
23 מרץ 2015 / 3 Nisan 5775 0