החלטה: נשות הדסה

חבר הנאמנים מחליט בזאת כי:

אנו גאים בנשות הדסה ובהישגיהן העצומים ותרומתן למדינת ישראל ולעם היהודי. הן סיפקו למדינת ישראל את התשתית הרפואית אשר סייעה לחיי העם מתקופת טרום מדינת ישראל ועד היום. לאור המשבר הנוכחי, אנו, חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית קוראים לראש הממשלה, לשר האוצר ולשרת הבריאות להכיר בחוב של הכרת תודה להדסה ולתמוך בתכנית הבראה אמיתית ומתמשכת לבתי החולים של הדסה.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
23 מרץ 2015 / 3 Nisan 5775 0