החלטה

והואיל והסוכנות היהודית תומכת בעיקרון אחדות העם היהודי על אף ריבוי דעות לאורך הדורות;

והואיל והסוכנות היהודית ממשיכה לתמוך בצורך בפלורליזם יהודי דתי במדינת ישראל;

והואיל ותהליך הגיור עבור אזרחים ישראליים רבים שהגיעו לישראל בסיוע הסוכנות היהודית נותר נושא אקוטי;

והואיל וממשלת ישראל העבירה החלטה שתשפיע באופן חיובי על המאמצים של אזרחים רבים מבין אלה להצטרף פורמלית לעם היהודי באמצעות פורטל דתי, כולל הכרה בסמכות בתי הדין הרבניים המקומיים לגיור;

לפיכך יוחלט בזאת כי:
הסוכנות היהודית תתמוך פומבית ביישומה של  החלטת הממשלה בנושא גיור וקוראת למשרד המשפטים לנקוט בצעדים הנדרשים ליישם החלטת ממשלה זו ללא דיחוי.
 

 

 

שיתוף:           PRINT   
23 מרץ 2015 / 3 Nisan 5775 0