החלטה לגבי העלייה

הואיל והמצב באוקראינה ממשיך להתדרדר,
הואיל וקיים גידול בפעולות האנטישמיות במערב אירופה ובפרט בצרפת,
הואיל וממשלת ישראל רשמה לפניה שינויים אלה וזאת ע"י הקצאת תקציבים חדשים עבור עלייה
הואיל והסוכנות היהודית לא"י פעלה בעבר, וממשיכה לפעול, כמכשיר העיקרי לעלייה, לפי האמנה עם ממשלת ישראל,

אשר על כן הוחלט לאמור:
1. הסוכנות היהודית תפעל להבטיח מימון נוסף מאת, ותשתף פעולה עם, ממשלת ישראל עבור עלייה מתוך בחירה, הצלה וקליטה ראשונית.
2. הסוכנות היהודית תמשיך לפעול בשיתוף עם ממשלת ישראל לשחרר מגבלות ולהסיר חסמים בירוקרטיים לעולים החדשים.
3. הסוכנות היהודית תדרבן את הממשלה החדשה אשר תקום בישראל לפתח ולתאם יחד עם הסוכנות היהודית, תוכנית לאומית לעלייה וקליטה של מאות אלפי עולים.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
23 מרץ 2015 / 3 Nisan 5775 0