>החלטה: עדכון תקציב 2015

 

 

 

 

מוחלט בזאת:           

1. להגדיל את מסגרת תקציב הפעילות השוטפת של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים המתחילה ב- 1            בינואר 2015  ומסתיימת ב - 31 בדצמבר 2015, בסכום של 4.889 מ' $ הממומן ע"י הכנסות ממתן שירותים ובסכום של 0.7 מ' $ הממומן מהכנסות מיועדות כפי שמפורט בהמשך, כך שהסכום הכולל יעמוד על 370.26  מ' $ במקום 364.671 מ' $, שאושר באוקטובר 2014 .

 

 

דולר ארה"ב באלפים                 

שינויים מתקציב אוקטובר

שינויים בתקציב הממומן מהכנסות ממתן שירותים

 

184

מכון למדריכי חו"ל

חוויות בישראל

174

שליחי הסוכנות למחנות קיץ

שליחים ו"עמיתי ישראל"

135

הוצאות טרום-שליחות והכשרה לשליחים

1,395

כפרי נוער

אקטיביזם צעיר בישראל

500

פותחים עתיד

574

הכנה לעלייה (חמ"ע)

יהדות דוברת רוסית

161

חפציבה

126

תכניות ליוצאי חמ"ע

1,250

הכנה לעלייה

שירותי קהילה

-500

ארגון יהודי עולמי להשבת רכוש

פעילויות ופרויקטים ארגוניים

800

קמפוס קרית מוריה

4,799

סה"כ

יוזמות חדשות

40

             תוכנית לבוגרי תגלית חמ"ע

יהדות דוברת רוסית

50

התמרת החינוך לישראל ברחבי העולם

שירותי קהילה

90

 

סה"כ

 

4,889

 

סה"כ כללי

שינויים מתקציב אוקטובר

שינויים בתקציב הממומן מהכנסות מיועדות

600

פותחים עתיד

אקטיביזם צעיר בישראל

600

סה"כ

 

יוזמות חדשות

50

רשתות בוגרי תכניות

חוויות בישראל

30

             תוכנית לבוגרי תגלית חמ"ע

יהדות דוברת רוסית

20

            התמרת החינוך לישראל ברחבי העולם

שירותי קהילה

100

 

סה"כ

 

700

 

סה"כ כללי

 

 

 

                                                                                                       . להקצות תקציב ליבה ליוזמות החדשות: 2                                  

     

          דולר ארה"ב באלפים     

שינויים מתקציב אוקטובר

שינויים בתקציב הליבה

50

רשתות בוגרי תכניות

חוויות בישראל

70

            תוכנית לבוגרי תגלית חמ"ע

יהדות דוברת רוסית

70

            התמרת החינוך לישראל ברחבי העולם

שירותי קהילה

-190

תכניות חדשות להפעלה בשנת 2015

פעילויות ופרויקטים ארגוניים

0

 

סה"כ

 

 

 

3 . ליישם את הקיצוץ המינהלי:        

         

           דולר ארה"ב באלפים     

שינויים מתקציב אוקטובר

שינויים בתקציב הליבה

-15

חוויות בישראל

-17

שליחים ו"עמיתי ישראל"

-27

אקטיביזם צעיר בישראל

-19

            שותפויות

-106

עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות

-60

יהדות דוברת רוסית

-141

שירותי קהילה

-25

פעילויות ופרויקטים ארגוניים

-122

משרדי הנהלה

-684

יחידות תומכות

-754

פיתוח משאבים וקשרי חוץ

-1,970

סה"כ

1,970

קיצוץ רוחבי וחיסכון

0

סה"כ כללי

  4 . להקצות את עתודות האינפלציה, יוגבל להשפעת האינפלציה בפועל, כפי שנאמד מטה:     

         

  דולר ארה"ב באלפים            

שינויים מתקציב אוקטובר

שינויים בתקציב הליבה

49

חוויות בישראל

126

שליחים ו"עמיתי ישראל"

129

אקטיביזם צעיר בישראל

185

            שותפויות

861

עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות

176

יהדות דוברת רוסית

274

שירותי קהילה

161

פעילויות ופרויקטים ארגוניים

286

משרדי הנהלה

1,453

יחידות תומכות

300

פיתוח משאבים וקשרי חוץ

-4,000

אינפלציה

0

סה"כ כללי

 

5. לבצע העברות תקציביות נוספות כמפורט להלן:       

   

          דולר ארה"ב באלפים     

שינויים מתקציב אוקטובר

שינויים בתקציב הליבה

-965

שליחים ארגוניים *

שליחים ו"עמיתי ישראל"

965

נציגים קהילתיים בעולם *

שירותי קהילה

0

 

סה"כ

-346

שליחים קהילתיים

שליחים ו"עמיתי ישראל"

346

שליחים ארגוניים

0

 

סה"כ

-300

מנהיגות צעירה עולמית של ש"שינים

פעילויות ופרויקטים ארגוניים

300

ש"שינים (שליחים)

שליחים ו"עמיתי ישראל"

0

 

סה"כ

-467

בבית ביחד והתאחדויות עולים

אקטיביזם צעיר בישראל

467

בבית ביחד והתאחדויות עולים

עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות

0

 

סה"כ

103

הכנה לעלייה

שירותי קהילה

71

פעילויות בקהילה

-174

נציגים קהילתיים בעולם

0

 

סה"כ

-30

ארגון יהודי עולמי להשבת רכוש

פעילויות ופרויקטים ארגוניים

30

תכניות אחרות

0

 

* סיווג מחדש של נציגים בצפון אמריקה

 

סה"כ

שינויים מתקציב אוקטובר

שינויים בתקציב הממומן מהכנסות ממתן שירותים

-462

מנהיגות צעירה עולמית של ש"שינים

פעילויות ופרויקטים ארגוניים

-283

שליחים קהילתיים

שליחים ו"עמיתי ישראל"

745

ש"שינים (שליחים)

0

 

סה"כ

-210

בבית ביחד והתאחדויות עולים

אקטיביזם צעיר בישראל

210

בבית ביחד והתאחדויות עולים

עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות

0

 

סה"כ

 

 

שינויים מתקציב אוקטובר

שינויים בתקציב הממומן מהכנסות מיועדות

-100

מנהיגות צעירה עולמית של ש"שינים

פעילויות ופרויקטים ארגוניים

100

ש"שינים (שליחים)

שליחים ו"עמיתי ישראל"

0

 

סה"כ

 

 

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
23 מרץ 2015 / 3 Nisan 5775 0