מינוי חבר הנהלה כדירקטור

 

הואיל  ו-
1.        על פי התקנון (By-Laws) של הסוכנות היהודית [פרק VIII, סעיף ו' 3.(א)] לא ניתן למנות, בין היתר, חברים וחברים עמיתים בהנהלת הסוכנות היהודית וחברים בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, לכהן כדירקטורים בחברות של הסוכנות היהודית, אלא אם חבר הנאמנים, לפי בקשה בכתב של יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות ובאישור יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית וסגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, מרשה מינוי כאמור, כחריג, כל עוד הוא שבע רצון שקיימות נסיבות מיוחדות;

2.        יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות, לאחר שקיבל אישור יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, מבקש מחבר הנאמנים להרשות את המינוי של מר רני טריינין, סגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, כדירקטור בחברת פותחים עתיד.

3.     חבר הנאמנים סבור כי מתקיימות נסיבות מיוחדות להרשות את המינוי.

 

 
לפיכך מוחלט:

            להרשות את המינוי הנ"ל.

כל יתר הכללים הרלוונטיים בקשר למינוי דירקטורים יחולו על המינוי.
 

 

 

שיתוף:           PRINT   
12 נוב' 2015 / 30 Heshvan 5776 0