עדכון תקציב 2015

מוחלט בזאת:            

 

          

להעביר תכניות מפעילויות ופרויקטים ארגוניים כמפורט להלן:                   

 

 

תכנית

יחידה חדשה

פרויקט הישראלים בחו"ל *

שירותי קהילה

הכשרת מנהיגות יהודית

חוויות בישראל

ארגון בוגרי השליחות

שליחים ו"עמיתי ישראל"

 

* הועבר לפעילויות בקהילה

 

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
12 נוב' 2015 / 30 Heshvan 5776 0