"לימוד" לדוברי רוסית

הבדלה באחד מכנסי לימודהסוכנות היהודית ©, נתן רועי
לימוד FSU מאחד ומעצים צעירים יהודים אשר מחדשים ומחיים את הקהילה והתרבות היהודית במדינות בריה”מ לשעבר ובקרב יהודים דוברי רוסית ברחבי העולם

לימוד לדוברי רוסית מחדש את מסורת הלימוד היהודית העתיקה ומחזק את הזהות היהודית בכל רחבי העולם. לימוד FSU מאורגן בידי קבוצת מתנדבים כולו, למעט ענייני ביטחון, הסעדה ולוגיסטיקה. רוב המרצים נבחרים מקרב פעילים יהודים והאקדמיה בחמ”ע. ברוח הלימוד, כולם מעניקים את זמנם בהתנדבות; איש אינו מקבל תשלום.

המייסד הוא חיים צ'סלר, מי שהיה גזבר הסוכנות היהודית וראש המחלקה לעלייה והמייסדים השותפים: סנדרה כהאן ומיכאל צ'לנוב. 

הסוכנות היהודית הינה מהתומכים בארגון מיומו הראשון הן מבחינה כספית והן במרצים ובדוברים.

קישור לאתר לימוד לדוברי רוסית