הפעלת מרכז צעירים ברמת-הנגב

פיתוח מנהיגות חברתית מובילה של צעירים ברמת-הנגב, יצירת פעילות אזורית לצעירים בגילאי 18-35, ברמת הישוב הבודד וברמת הקהילה האזורית וברמה הארצית, התישבות של צעירים ברמת נגב